Student ID (EST)

Articles about Valnes Student ID offerings

Esmase õpilaspileti tellimise juhend
Juhend esmase õpilaspileti tellimiseks
Thu, 20 Sep, 2018 at 4:29 PM
Õpilaspilet ei tööta ühistranspordis
Tuleb kontrollida, kas PAN kood ei ole ümardatud (lõpus 4 nulli). Kui on siis tuleb kasutajalt küsida, mis pan kood on trükitud kaardile. Seejärel kaardi pa...
Thu, 18 Oct, 2018 at 5:07 PM
ID compare - EHIS ja Valnes õpilaste nimekirjade võrdlus
Protsess: 1) Kui EHIS on uuendatud siis tõmbad kogu kooli nimekirja alla csv failina 2) Laed Valnes-i süsteemist kõik kooli õpilased alla ühe failina 3) ...
Tue, 25 Aug, 2020 at 10:55 PM
Teade: Antud õpilasele ei saa enam esmast kaarti tellida
Esmase õpilaspileti tellimisel avaldust salvestades tuleb teade "Antud õpilasele ei saa enam esmast kaarti tellida." See tähendab, et selles kooli...
Mon, 24 Sep, 2018 at 10:37 PM
Süsteemi teade: Viga kasutaja pildi üleslaadimisel
Pildi fail on liiga suur ja tagasihoidliku internetikiiruse juures katkestab server teatud aja möödudes ühenduse. Vähendage pildi resolutsiooni, et üleslaad...
Mon, 24 Sep, 2018 at 10:38 PM
Esmase õpilaspileti tellimine
Juhend lisatud: Õpilasele esmase õpilaspileti saab tellida igaüks kellel on id-kaart. Kui kasutaja saab vea "Sellele isikule ei saa enam esmast...
Wed, 26 Sep, 2018 at 8:26 AM
Õpilaspileti/kaardi tellimise juhend administraatorile
Õpilaspileti/kaardi tellimise juhend administraatorile
Wed, 21 Aug, 2019 at 9:01 AM
Õpilaspileti duplikaadi tellimine
Juhend eesti keeles: https://valnes.ee/wp-content/uploads/2017/11/%C3%95pilaspileti-duplikaadi-tellimise-juhend-eKoolist-1.pdf Juhend vene keeles: htt...
Wed, 26 Sep, 2018 at 8:27 AM
Kas uue kaardi tellimisel vana suletakse automaatselt
Kui tellitakse uus kaart siis vana tuleb käsitsi sulgeda.
Thu, 4 Oct, 2018 at 9:13 PM
Kaardil on osade tähtede asemel küsimärk või tundmatu sümbol
Põhjus: Viga tekib siis kui kasutaja on isiku andmed eksportinud ning seejärel importinud teise kodeeringuga csv faili.  Lahendus: Kui csv imporditakse sam...
Thu, 4 Oct, 2018 at 9:07 PM